Onze bewonerscoöperatie: de CVBA, aflevering #2

In aflevering #1 van deze serie (link) kon je lezen dat we zijn verenigd in een beheercoöperatie van individuele huurders van de Alliantie. We hadden ook collectief kunnen huren en doorverhuren aan de leden, maar voor die allerzwaarste vorm hebben we niet gekozen.

Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren
Wat ons in onze coöperatie bindt is de humanistische grondslag, het recht op voordracht van huurders en de gezamenlijke uitvoering van de zogenaamde beheertaken die we van de Alliantie hebben overgenomen. Daarom is iedere bewoner verplicht lid van de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren, de CVBA en gehouden op enigerlei wijze bij te dragen aan het functioneren van het collectief.

De beheertaken
De wooncorporatie De Alliantie, onze verhuurder, moet goed zorgen voor haar gebouwen en haar woningen. Maar ook voor de bewoners en de leefomgeving. Ze moet dat alles zorgvuldig beheren: het Vastgoedbeheer, het Technisch beheer, het Sociaal en het Leefbaarheidsbeheer. Dat is hun maatschappelijke opdracht en taak.

De Alliantie heeft, toen de woontoren nog gebouwd moest worden, de bewoning aangeboden aan de leden van de Vereniging Akropolis Amsterdam, de VAA. Daar hebben de leden ja op gezegd. In de onderhandelingen kwam al snel de gedachte aan een bewonerscoöperatie op. Volgens de gedachte: de coöperatie levert de bewoners volgens haar eigen voorwaarden en de bewoners nemen de verantwoordelijkheid voor hoe we ons gebouw gebruiken, hoe we met elkaar omgaan en hoe we een prettige leefomgeving vormgeven. Dus het technisch, het sociaal en het leefbaarheidsbeheer. Dat was in 2014-2015.

De Samenwerkingsovereenkomst
Tenslotte werd in 2017 na lang onderhandelen in de SOK, de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Alliantie en de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren, vastgelegd welke taken de bewoners zelf uitvoeren, hoe de uitvoering is georganiseerd en welke bedragen de Alliantie daarvoor jaarlijks aan de Coöperatie voor dit werk betaalt.
Zo heeft de coöperatie de beschikking over een vast budget en kunnen de individuele servicekosten én de lidmaatschapsbijdrage aan de coöperatie laag blijven. Dat is een groot voordeel voor alle bewoners.

De praktijk
De Alliantie heeft bedongen dat we voor het technisch en voor het sociaal+leefbaarheidsbeheer commissies in het leven roepen. De technische commissie en de sociale commissie. Deze commissies hebben opdrachten die zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst, de SOK. Het zijn commissies van het bestuur van de coöperatie.

Wat doet de Technische commissie: Als je een probleem hebt wordt je heel snel geholpen, want de hulp is in huis. De lekkende kraan, de bel die het niet doet, de voordeur die niet dicht wil, het schilderij ophangen. Maar ook de grotere problemen waar meerdere bewoners last van hebben worden door de technische commissie, de TorCom, opgepakt: de hitte in de woningen, de ramen die tochten, het voorplein waar je over de stenen struikelt, de ramen die stuk gaan. Het bedrijf dat er over gaat wordt ingeschakeld, afspraken worden op elkaar afgestemd en er vindt overleg plaats over wat de beste oplossingen zijn.

Wat doet de Sociale Commissie: Zowel het sociale als het leefbaarheidsbeheer. Zoals bemiddelen bij overlast en geschillen, afhandeling van klachten, informatie over zorgmogelijkheden maar ook schoonhouden van de omgeving en de afvalcontainers beheren. Het groen verzorgen, picknicktafels neerzetten, de entreehal en de trappenhuizen verfraaien, enzovoort.

Voordelen zijn vooral dat niet iedere huurder zelf achter oplossingen van kwesties aan hoeft te gaan bij de Alliantie. Samen optreden en intern afhandelen is voor beide partijen efficiënt. Het geld dat we er mee verdienen gebruiken we voor gezamenlijke activiteiten en kosten zoals: de traplift, het ventilatiesysteem en de inrichting van de torenkamer. Ook weer grotendeels door bewoners uitgevoerd en onderhouden.

Mia FD