Onze bewonerscoöperatie, de CVBA, aflevering #1
 
Wat kunnen we ermee? Wat hebben we eraan? Hoe werkt het? Wat kan er nog meer?
 
Wat is een coöperatie?
De bekendste coöperatievorm is wellicht de melkfabriek. De boeren brengen hun melk naar een gezamenlijke fabriek. In plaats van dat ieder voor zich melk, boter en kaas maakt en los verkoopt. De boeren vormen een coöperatie, een samenwerkingsverband, waarvan ieder lid is en de coöperatie eigenaar is van de fabriek. De directeur en de werkers in de fabriek zijn in dienst van de coöperatie. De zeggenschap en besluitvorming is democratisch geregeld. Zo kan men bijvoorbeeld besluiten om aan alle boeren dezelfde, afgesproken prijs voor hun melk te betalen. Waardoor er geen oneerlijke concurrentie is en iedereen van de melkproductie kan leven.
 
Een coöperatie is dus een economische eenheid die door samenwerking voordeel oplevert voor iedereen. Geld en producten worden bij elkaar gelegd en er wordt gezamenlijk ingekocht en gehandeld op de markt.
 
De wooncorporaties
De huidige wooncorporaties hadden oorspronkelijk ook een coöperatieve vorm waarbij de bewoners lid waren van de coöperatie en in verenigingsvorm besluiten namen: de woningbouwverenigingen. Waarvan er in ieder geval één De Coöperatie heette. Doel: zoveel mogelijk gezonde, betaalbare woningen voor de arbeiders in de fabrieken, die in de 19de eeuw erbarmelijk gehuisvest waren. De woningbouwverenigingen waren verdeeld in zuilen: katholiek, protestant, socialistisch b.v. Ook waren er hofjes voor bepaalde kleinere doelgroepen, zoals ongehuwde vrouwen.

Na de privatisering zijn de woningbouwverenigingen zich corporaties gaan noemen, wat betekent dat ze in plaats van een gezamenlijke onderneming een bedrijf zijn geworden. Denk maar aan het Engelse woord Corporation, dat bedrijf betekent. De winst komt voorop te staan in plaats van het eerlijk delen.
 
Wooncoöperaties in soorten en maten
De oudste wooncoöperatie van bewoners in Amsterdam is De Samenwerking. Zij bezitten een aantal wooncomplexen in Amsterdam Zuid, zoals aan de Harmoniehof en het gebouw aan het Roelof Hartplein waarin ook de Openbare Bibliotheek is gevestigd. Al deze woningen zijn ooit door De Samenwerking gebouwd en worden aan hun leden verhuurd. De Samenwerking is een onderneming met een verenigingsstructuur. Om lid te kunnen worden moet je worden voorgedragen door twee leden. 
 
Een aantal kenmerken van bovenstaande voorbeelden komen terug in de opzet van onze bewonerscoöperatie. Zoals in de eerste plaats de humanistische grondslag en verder het gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen, de verplichting om lid te worden en de doelstelling te onderschrijven, het recht op voordracht, de zeggenschap middels de vereniging, deelname aan de uitvoering van de taken van de coöperatie.

De beheercoöperatie
Toch is er een belangrijk verschil: onze coöperatie is geen eigenaar van de woningen, wij huren individueel van de wooncorporatie De Alliantie. Wij zijn dus een coöperatie, d.w.z. een samenwerkingsverband van huurders waaraan De Alliantie een aantal beheertaken heeft toevertrouwd: een beheercoöperatie. De Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren, CVBA. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een zogenoemde rechtspersoon met daarbij behorende bevoegdheden.

In de volgende afleveringen zou ik verder in willen gaan op wat de beheertaken en de verenigingsvorm precies inhouden en wat dit voor ons als bewonersgemeenschap betekent. En wat in de toekomst nog meer mogelijk is. Zodat we allemaal over dezelfde informatie beschikken. Wat me handig lijkt als basis voor de voorgenomen evaluatie. 
 
Reacties, vragen en bijdragen zijn welkom en kunnen worden ingestuurd via redactie@de-akropolistoren.nl onder vermelding van: CVBA-informatie.