Er is al een paar weken een installatie van Cofra bezig in de Sluisbuurt. We horen daarbij een indringende lage bromtoon. Wat doet die machine?

Zeer doorlatende bodems zoals zand kunnen zich snel aanpassen aan belastingen en hebben het vermogen om bij belasting het overtollige poriewater gemakkelijk af te voeren.  Slecht doorlatende grondlagen zoals klei en veen hebben dit vermogen niet en vertonen een vertraagde samendrukking welke optreedt met de afvoer van het overtollige poriewater. Dit proces kan jaren duren en is afhankelijk van de dikte van de afzetting. Verticale drains worden gebruikt om afvoer van het overtollige poriewater te verkorten en het consolidatieproces te versnellen tot enkele maanden of zelfs weken.

Daarmee wordt gezorgd dat zetting van de grond binnen normale bouwschema's past. Het maakt het ook mogelijk om het zettingsproces te beheersen en te ontwerpen voor relatief strikte restzettingseisen.

Nu wordt de verticale drainage toegepast op alle plekken in het zuidelijk deel van de Sluisbuurt waar dat niet in eerder fases al is toegevoegd. Het noordelijk deel van de Sluisbuurt wordt later in de tijd ontwikkeld en daarvoor wordt nog gekeken of het nodig is daar ook verticale drainage toe te passen of dat met alleen ophogingen het gewenste effect bereikt kan worden.

De verticale drainage wordt nadat het effect is bereikt niet verwijderd en blijven in de grond achter.

Op de (Engelstalige) website van Cofra kun je een film van het proces bekijken.