De functionele samenstelling van deze website en de wijze van gebruik voldoen aan de regels van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de bedoeling van deze verordening:
  • er is geen enkele registratie en derhalve ook geen opslag, beheer en gebruik van persoonsgegevens in het platform. Dus ook geen cookies.
  • indien er personen op foto’s gepubliceerd worden, zijn deze nooit automatisch, direct of indirect identificeerbaar, omdat de identiteit niet zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld. 

Meer informatie>>