Op 15 mei jl. is Jeroen Verhulst, onze oud-voorzitter van de ledenraad, op 72-jarige leeftijd in huiselijke kring overleden na een ziekbed van enkele maanden.

We zijn hem zeer dankbaar voor zijn inzet en expertise om onze woongemeenschap door de pioniersfase vanaf 2017 te loodsen en op te bouwen. Jeroen is nog tot eind 2020 actief geweest voor ons.

Wim heeft op verzoek van Jeroen recent nog een interview gegeven voor een klein privéboekje (één exemplaar) met persoonlijke ervaringen van diverse mensen met Jeroen in diverse situaties. Hij is op 26 april nog bij hem thuis op bezoek geweest en stelde vast dat Jeroen met familie en dierbaren nog zeer liefdevolle maanden thuis heeft doorgebracht.

Namens ons allen zullen we de naasten van Jeroen schriftelijk condoleren.

Met vriendelijke groet,

het bestuur