Ivy is inmiddels 67 jaar oud, heeft en zoon en een 96 jaar oude moeder voor wie ze onder andere de wekelijkse boodschappen doet. Ze werd in het Surinaamse Nieuw Nickerie geboren en dankt haar achternaam aan haar vader die in het voormalig Brits Guyana is geboren.

 

Brood op de plank
Begin jaren '70 van de vorige eeuw bezocht ze in Paramaribo de pedagogische academie. Mede als gevolg om het gedoe rondom de strijd voor de onafhankelijkheid van Suriname vertrok ze naar Nederland. Het vinden van een goed aansluitende opleiding was niet zonder meer voorhanden en bovendien moest er brood op de plank komen.

Ze trad daarom in dienst van de PTT waar ze telefoon- en telegrafiste werd. Dat verdiende goed en bood door de wisselende diensten een mogelijkheid er in de vrije tijd een opleiding bij te doen. Wat haar deed besluiten een opleiding in de sfeer van Personeel en Organisatie te volgen.

Veranderingsprocessen
Ze verwisselde de PTT voor een functie in het bedrijfsleven. En al werkende kreeg ze belangstelling voor de veranderingen die zich in vele bedrijven voordeden. Ze ging zich daarom vooral bekwamen in het vanuit P&O begeleiden van veranderingsprocessen. Dat bracht haar o.a. bij Heineken, NV Luchthaven Schiphol, het ministerie van Sociale Zaken en het CBS.

Als lid van de Vereniging Humanitas en toen wonende in de omgeving van Zoetermeer, hoorde ze al ruim voor de totstandkoming van de Akropolistoren waarin ze de mogelijkheid zag om weer inwoonster van Amsterdam te worden. Wat dus uiteindelijk ook lukte!

Meer op afstand
Ivy toont zich teleurgesteld dat er buiten haar niemand is gevonden die één van de opengevallen plaatsen heeft willen innemen, maar hoopt dat daar nog iets aan te doen zal zijn. Maar anders zullen de nu zittende bestuursleden het met z’n drieën moeten doen. Op zich lijkt het haar niet onmogelijk want ze vindt dat het bestuur wat meer op afstand zou moeten besturen.

Ze vindt het bijvoorbeeld niet nodig dat in iedere commissie ook een bestuurslid zit. Er zitten in de commissies best capabele mensen die prima hun werk kunnen doen zonder het toezicht van een bestuurslid. Bovendien kunnen voor ad-hoc activiteiten individuele bewoners worden gezocht waarbij een beroep wordt gedaan op hun kennis en kunde.

Een aardige kluif voor een bestuurslid dat is gepokt en gemazeld in veranderingsprocessen, lijkt het.

PK