Zie voor de uitgewerkte plannen: https://akropolis-ijburg.nl/