Waarom dit initiatief?

IJburg staat bekend als het kinderparadijs en dat paste prima bij een nieuw te ontwikkelen stadsdeel. Maar nu, twintig jaar later, hebben de baby’s het huis verlaten en zijn de ouders geen dertigers meer en hebben deze inmiddels een ander leven, ze werken soms minder en genieten van meer vrije tijd... Met andere woorden: IJburg wordt ‘volwassener’, maar het programma-aanbod groeit niet of te weinig mee met de veranderende behoeftes en interesses van deze groep bewoners, voor wie het schoolplein en werkcollega’s uit het zicht verdwijnen. Bovendien valt het ons als initiatiefnemers op dat de schaarse initiatieven voor ‘vitale volwassenen’ onderbelicht zijn in de publiciteit, ‘verborgen schatten’ en dat er sprake is van versnippering.

Onze ambitie

Door middel van ons initiatief willen we een goed zichtbaar, uitgebreid en veelzijdig programma neerzetten vóor IJburgers en dóor IJburgers. En willen we graag de samenhang tussen de vele initiatieven die er al zijn aan elkaar verbinden en zo nog meer mensen bereiken. 

Ons doel

Meer LEEFPLEZIER op IJburg door meer sociale verbinding en een rijk aanbod voor volwassen bewoners. Door het bieden van een laagdrempelig platform aan een groeiende groep vitale IJburgers, die tijd en interesse hebben om met hun talenten aan de slag te gaan, bereid zijn buiten de hun vertrouwde kaders te treden of gewoon zin hebben in iets nieuws. 

Leefplezier is niet voor iedereen gelijk. Jij en je partner of vrienden delen niet altijd dezelfde interesses. Misschien heb je nu en dan een zetje nodig of ontbreekt het in je directe omgeving aan initiatieven en aanbod van activiteiten. Of wil jij juist jouw energie en talenten graag delen en nieuwe medestanders voor interesse gebieden zoeken. Met een bundeling van energie, gecombineerd met praktische samenwerking kunnen we op IJburg tot een hechte onderlinge verbinding komen.  Eén van onze uitdagingen is het verkennen van onbekende of onderbelichte terreinen voor deze groep op IJburg.

Hoe willen we dat bereiken?

Door het delen van informatie, kennis en ervaring. Samen creëren en nieuwe wegen bewandelen, waarbij ook uitwisseling kan plaatsvinden met inspirerende contacten buiten je eigen netwerk. Je doet mee! en soms organiseer je mee.

We stellen ons voor om klein te beginnen, door dit najaar bij wijze van proef een beperkt aantal activiteiten gezamenlijk te organiseren en de verbinding te zoeken met diverse organisatoren op IJburg. Met de ervaringen die we daarbij opdoen, zullen we een plan samenstellen voor 2023, waarbij het onze ambitie is om ‘verder te groeien’.

Uitdagingen/werk aan de winkel

Behalve met onze eigen ideeën, willen we heel graag aan de slag met die van jullie. Bij ons komen begrippen op als kennisdeling, kunst, sport, cultuur, zingeving. Maar we zijn heel benieuwd om jullie ideeën te horen; wie weet welke guilty pleasures IJburgers koesteren en willen delen! 

Informatie?

Neem voor meer informatie contact op met Marion.