In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) van de Alliantie en onze Coöperatieve Vereniging worden vijf commissies genoemd, waaronder de Commissie Sociaal beheer en Leefbaarheid en de Klachtencommissie. Er wordt nog naar een vorm gezocht om de Commissie Sociaal beheer en Leefbaarheid en de Klachtencommissie aan elkaar te koppelen.

Taken
De vijf commissies ondersteunen en adviseren de Coöperatieve Vereniging bij het uitvoeren van haar taken. Het werk van de Commissie Sociaal beheer en Leefbaarheid, afgekort SolCom, betreft een waaier van aandachtsgebieden die – zoals de naam al aangeeft – alle te maken hebben met het reilen en zeilen in en rond de Akropolistoren. Van het voeren van gebouwmanagement tot en met het vormgeven van sociale cohesie. Intern als woongemeenschap, maar ook extern als medebewoners van Zeeburgereiland.

Twee aandachtsgebieden
Het spreekt voor zich dat de commissie op specifieke beleidsonderdelen nauwe contacten onderhoudt met de technische commissie (TechCom) en de communicatiecommissie (ComCom). Hiervoor zijn over en weer contactpersonen aangewezen.

Samenstelling: 6 leden. Nieuwe commissieleden zijn meer dan welkom, er is veel te doen!

De SolCom is vol enthousiasme gestart. Er zijn veel plannen die nog uitwerking vragen. Wij hopen dat veel bewoners zich aangetrokken voelen om er samen met ons iets moois van te maken. Met visie, humor en een vleugje fantasie!

Belangstelling?
Kun je een paar uurtjes per week vrijmaken en gaat het wonen in de toren je ter harte, stuur dan een e-mail naar solcom@de-akropolistoren.nl.