De commissie beheert het gebruik en het onderhoud van de Torenkamer. Zij houdt een agenda bij om het gebruik van de Torenkamer te coördineren; deze wordt gepubliceerd op de website. Zij ziet toe op een correct gebruik van de Torenkamer: de kamer dient opgeruimd en schoon te worden achtergelaten na gebruik.

Het gebruik van de Torenkamer (TK):
  • als sociëteit voor de bewoners
  • als vergaderruimte voor grotere groepen, maximaal 50 personen
  • de TK kan gehuurd worden voor besloten feestjes
  • de TK kan gehuurd worden voor cursussen en lezingen
  • de TK kan gebruikt worden als archiefruimte van de coöperatie(bestuur en commissies)
Gebruikers dienen zich te houden aan bepaalde voorwaarden, vastgelegd in de gebruikershandleiding.

En verder
De Torenkamer is als sociëteit zoveel mogelijk open, mede afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Aan bezoekers/gebruikers wordt gevraagd om geluidsoverlast te voorkomen en de TK schoon en opgeruimd achter te laten.

De Torenkamer wordt in het najaar 2018 in gebruik genomen. Het gebruik zal na een jaar worden geëvalueerd. De officiële opening is begin 2019.

Samenstelling van de commissie: De commissie bestaat uit 5 leden. Voorlopig vergadert de Torcom iedere week.

Wilt u contact over de Torenkamer, stuur uw mail dan naar: torenkamer@de-akropolistoren.nl