De Akropolistoren heeft een bijzonder beleid als het gaat om toewijzing van de in de toren ondergebrachte woningen. Niet alleen zijn de woningen bedoeld voor 55+-bewoners die een humanistische levenshouding onderschrijven, maar tevens handhaaft De Alliantie het recht van voordracht van nieuwe bewoners door de Coöperatie en draagt een aantal zaken omtrent de toewijzing van woningen aan de coöperatie over.

Hiertoe hebben de Alliantie en de Coöperatieve Vereniging Bewoners Akropolistoren CVBA een samenwerkings-overeenkomst (SOK) met de Alliantie afgesloten. Om deze administratieve en inhoudelijk taken te kunnen uitvoeren is de Entreecommissie in het leven geroepen.​

Intakegesprekken
De Entreecommissie houdt intakegesprekken met kandidaten voor een aspirant-lidmaatschap om na te gaan of de doelstellingen van de coöperatie door de kandidaat worden onderschreven en of er voldoende zelfredzaamheid bij de kandidaat bestaat om zelfstandig een woonruimte in de Akropolistoren te gaan bewonen. Aan de hand van dit gesprek adviseert de Entreecommissie aan de secretaris van het coöperatiebestuur wel of geen toelating tot het aspirant-lidmaatschap van de coöperatie te verlenen.

Als u belangstelling heeft voor een woning in de Akropolistoren, kunt u dat kenbaar maken via e-mail adres entree@de-akropolistoren.nl