De ledenraad staat het bestuur bij in de vervulling van haar taken, bedrijfsvoering en adviseert over te nemen besluiten, de kwaliteit en omvang van de dienstverlening en de maatschappelijke betrokkenheid. De ledenraad vertegenwoordigt de belangen van alle leden en fungeert als klankbord voor het bestuur aangaande de leden (statuten van de CVBA, artikel 16-1).

De ledenraad kan worden bereikt via ledenraad@de-akropolistoren.nl