Op de uitnodiging van het bestuur vond er zondagmiddag in de torenkamer een ruime samenscholing plaats van bewoners van onze onvolprezen Akropolistoren voor een kerstborrel.

Door een verrassend optreden van de torenzangers met een leuk repertoire zat de stemming er al snel in. Een joelend applaus was de terechte dank voor het gezelschap.

Het koorlid Marion Mulder, wiens zittingsperiode als voorzitter van de Bewonerscoöperatie voor 2 jaar is verlengd, meldde aan het einde van het optreden van het koor dat het de bedoeling was geweest om daarna twee bestuursleden die in de nieuwe zittingsperiode niet terugkeren uit te luiden.

Helaas bleken Jaap en Krien beide ziek te zijn waardoor het niet mogelijk was ze op dat moment publiekelijk te bedanken voor alle werkzaamheden die ze in soms moeilijke tijden voor de toren hebben verricht. Met een daverend applaus, die hopelijk tot in hun ziekbed was te horen, hebben de aanwezigen toch geprobeerd hun waardering te laten blijken.

 

Daarna werd het gezellig samenzijn tot in de grote uren voortgezet.