De socratische dialoog.

Wat kun je daarvan verwachten? Karel van Haaften, de gespreksbegeleider, legt uit dat we één woord centraal stellen en daarop bedenken wat dat woord eigenlijk precies voor betekenis voor ons heeft.  Deze eerste keer is het woord  “zelfstandig” gekozen. De volgende keer kunnen we zelf woorden inbrengen. Om beurten vertellen we wat het woord bij ons oproept.

 

Onafhankelijkheid,  invloed van anderen, denken en/ of  handelen, twijfelen, word je zelfstandig geboren of opgevoed?, lef of durf, het nemen van besluiten.

Ieder denkt na over een voorbeeld uit eigen leven. Karel schrijft ze op de flap- over  die we van de trap hebben gehaald. Nadat we elkaar verduidelijkende vragen hebben gesteld, kiezen we één van de voorbeelden uit om over door te praten. Regelmatig dreigt het gesprek op zijwegen te komen door op de inhoud in te gaan. Maar Karel houdt ons bij het onderwerp. Wat bedoel je daarmee in verband met “zelfstandig”?  Interessant hoe de anderen het onder woorden proberen te brengen. Hoe we reageren op elkaars  denkbeelden. Ik ben nog lang niet uitgedacht, maar Karel rondt het gesprek af met de vier deugden van Socrates: matigheid, rechtvaardigheid, wijsheid en moed. Ieder van ons noemt de deugd die haar/ hem het meest aanspreekt. Dan stoppen we. Sommigen van ons zijn erg moe van het praten en denken.

De naam café wordt eer aan gedaan met een drankje met lekkere toastjes en  wat luchtiger gepraat.

Je kunt gewoon eenmalig langs komen. Helaas moet wel een bijdrage van 9 euro worden gevraagd. Dat is voor de reiskosten van Karel. Hij zorgt ervoor dat Socrates centraal blijft staan. Hendrikje verzorgt het café- gedeelte en dat is ook een belangrijk onderdeel.

Ik kijk al uit naar de volgende keer.

Dini


Save de date!

vervolgbijeenkomsten (elke bijeenkomst heeft een specifiek thema):

Donderdag 14 oktober     van 14.00 - 17.00 uur

Donderdag 11 november van 14.00 - 17.00 uur

Donderdag 9 december   van 14.00 - 17.00 uur

(Heb je intresse er zijn nog een paar plaatsjes vrij)