Socratisch Café

Beste Bewoners,

Wij zijn verheugd dat Karel van Haaften bereid is om in het najaar weer een aantal sessies te begeleiden. Helaas is de bijeenkomst van december jl. met als thema: Verantwoordelijkheid, niet doorgegaan vanwege Corona.

Wij organiseren in september een volgende bijeenkomst.

Wanneer                 : donderdag 9 september in de Torenkamer

Thema                     : ZELFSTANDIGHEID 

Tijd                          : 14.00 tot 17.00 uur ( inloop vanaf 13.30 uur)

Aantal deelnemers: 10 ( incl. gespreksleider)
                                  alleen toegankelijk voor b
ewoners

Kosten                    : 9 euro per persoon (*

Aanmelding            : Hendrikje, email: hr_hulshoff@hotmail.com

Wie het eerst komt het eerst maalt. Meld je in ieder geval nu vast aan als je belangstelling hebt. Ook al kom je deze keer niet aan de beurt. Want we kennen de enthousiaste reacties van eerdere deelnemers aan de try-out sessie van Karel voor de ledenraad.

(* Dit bedrag zelf overmaken op rekening
 NL79ASNB 0706995686 t.n.v. K. van Haaften, betr.  Akropolis

 

Save de date!

vervolgbijeenkomsten (elke bijeenkomst heeft een specifiek thema):

Donderdag 14 oktober     van 14.00 - 17.00 uur

Donderdag 11 november van 14.00 - 17.00 uur

Donderdag 9 december   van 14.00 - 17.00 uur

 

Wat je kunt verwachten van een socratisch gesprek:

Het socratisch gesprek is een reflectief gesprek; een zelfonderzoek. We gaan op zoek naar onze opvattingen over een thema of kwestie en we bevragen elkaar daarover. Vervolgens onderzoeken we hoe we hier praktisch mee omgaan en welke waarden daar achter schuilgaan. Het is zaak om niet over (externe) theorieën te spreken, maar vanuit onze persoonlijke kennis die we uit ervaring weten. We onderzoeken met elkaar onze ideeën, ons gedrag, onze houding en manier van leven. Socratisch onderzoek is wezenlijk filosofisch zelfonderzoek.* 
Let wel, een socratisch gesprek is geen therapeutisch-, coachend-, of adviserend gesprek.

Om dit onderzoek met elkaar aan te kunnen gaan, doen wij een beroep op de gesprekshouding van de deelnemers. Het is van belang om goed naar elkaar te luisteren, het eigen oordeel op te schorten en om elkaar respectvol te bevragen. Daar hebben we elkaar bij nodig en daar spreken we elkaar, mocht dat nodig zijn, op aan. We werken met een gespreksleider, die de taak heeft om het gesprek in goede banen te leiden en ons bij de les te houden. We verwachten van onze deelnemers dat ze met de gespreksleider samenwerken. We hebben voor het verloop van het gesprek houvast aan de gespreksmethoden uit het Vrije ruimte praktijkboek*. 

Een socratisch gesprek vraagt om geduld en soms ook discipline, die kunnen helpen om gezamenlijk tot inzichten te komen. De gespreksleider bewaakt de vertrouwelijke sfeer waarin dit kan ontstaan. Indien daar nog tijd voor is wordt aan het einde van het socratisch gesprek nog even nabesproken hoe het voor de betrokkenen was om samen dit gesprek te voeren en wat het ons gebracht heeft/ wat we ervan hebben geleerd.

* Uit: 'Vrije ruimte, praktijkboek' Jos Kessels, Erik Boers, Pieter Mostert

 

 Thema ZELFSTANDIGHEID

Wat heb je nodig om zelfstandig te kunnen zijn? Of heb je daar niets voor nodig? Is dat juist de essentie van zelfstandigheid, dat je onafhankelijk kunt zijn van alles en iedereen? Maar echt onafhankelijk ben je natuurlijk nooit. Je hebt licht nodig om te kunnen zien, lucht nodig om te kunnen ademen, voedsel nodig om te kunnen eten en ga zo maar door. Gaat het dan bij zelfstandigheid misschien niet om onafhankelijkheid, maar om een zekere vrijheid en het recht om zelf te kunnen beslissen waarvan je wel en niet afhankelijk wil zijn? Dat kun je natuurlijk wel willen, maar wij allen zijn op dit moment afhankelijk van het feit dat de dagen korter worden en dat het kouder wordt. Geldt zelfstandigheid dan niet tegenover het weer, maar wel in de omgang met andere mensen? Is zelfstandigheid wellicht een voorwaarde om te kunnen omgaan met andere mensen? Betekent zelfstandigheid dat je zelf kunt bepalen hoe je je gedraagt tegenover andere mensen? Maar hoe zit het dan met beleefdheid of respect of vriendschap? Kunnen die niet samengaan met zelfstandigheid of juist wel? Wat is dan eigenlijk zelfstandigheid? Wat verstaan we daaronder?

De organisatie is in handen van een werkgroepje, bestaande uit:

Hendrikje, Ivy en Wim