Ruim drie weken geleden konden de torenbewoners aan de waterkant twee meerkoeten een nest zien bouwen op een oude kerstboom. Daarna broedden ze samen en in vereniging bij toerbeurt de door moeders gelegde eitjes uit.
Vanmiddag was Aletta één van de eersten – zo niet de eerste – die het nieuwe jonge leven waarnam en op de gevoelige plaat vastlegde.

Hoewel een nest soms wel uit 10 eieren bestaat overleeft van een nest slechts een enkel jong of zelfs geen. De jongen zijn namelijk een gewilde prooi voor reigers, meeuwen en snoeken. Indien weinig jongen overleven doen de ouders vaak een volgende poging.  Een meerkoet die de volwassenheid bereikt wordt gemiddeld tien jaar oud. Aldus Wikipedia wijsheid.